herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 179/2009 znak: AAB.TB.7351-241/2008, udzielająca dla BARLINEK INWESTYCJE Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Przemysłowa 1, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-69/2006 Nr 429/2006 z dnia 26-10-2006r., na budowę wiaty o konstrukcji stalowej oraz płyty fundamentowej pod urządzenia suszarnicze w Barlinku, na działce o nr ewidencyjnym gruntu: 200/53 obręb 1 Barlinek, w zakresie: rozbudowy płyty fundamentowej i wiaty stalowej, zmian rozwiązań infrastruktury technicznej oraz montażu urządzeń suszarniczych.