herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uczestniczenia przez Powiat Myśliborski we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego-projekcie pn. ?Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego? dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego