Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-01-06 13:03
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ?Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011?. 2010-01-05 10:43
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI informację o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ?Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011?. 2010-01-05 10:42
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 19-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 512/2009, znak: BOŚ.MF.7351-479/2009, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o., pozwolenia na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, w ul. Św. Bonifacego, w miejscowości Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 58/6, 59/2, 59/1, 96/24, 96/25 ( obręb 1 Barlinek ) oraz dz. nr 7 ( obręb 2 Barlinek ). 2009-11-25 14:45
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 18.11.2009 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 510/2009, znak: BOŚ.MT.7351-495/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego ? Płonia ? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę : zadanie nr 6 - przebudowa SUW Moczkowo, działka nr 273/1, obręb Moczkowo, w jednostce ewidencyjnej gmina Barlinek. 2009-11-25 14:44
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 13.11.2009 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 503/2009, znak: BOŚ.MT.7351-480/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego ? Płonia ? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek, zadanie 2.3. przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni PS11 przy cmentarzu z wylotem kanału DN 600 w ul. Gorzowskiej w Barlinku, działka nr 246/22, obręb nr 2, w jednostce ewidencyjnej miasto Barlinek. 2009-11-25 14:43
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20.11.2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 513/2009r. znak: BOŚ. BK. 7351/481/2009r. udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo - Kanalizacyjnemu ?PŁONIA? Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę, obejmujące budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Jeziornej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 221/8, 224/2 obr. 2 Barlinek. 2009-11-25 14:43
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 516/2009 znak: BOŚ.TB.7351-475/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka oraz ulica Sportowa w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 63, 62/1, 75, 3, 25/2, 26/2, 26/1, 17/2, 19/8, 19/7, 19/13, 19/4, 19/2, 18/6, 18/8, 22/1, 4/6, 161/1 obręb Krzynka, 127, 138/2, 141, 140/1, 112/4, 111, 107/4, 291/3, 112/5, 290/21, 159, 66, 116, 207, 223/2, 223/9, 223/7, 233, 203, 204/1, 205, 206/2, 206/1 obręb Płonno, 1007, 658, 660/1 obręb 2 Barlinek. 2009-11-24 11:46
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 16-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 505/2009 znak: BOŚ.TB.7351-476/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 726, 660/1, 747, 695/1, 651/14, 712, 651/16, 719 obręb 2 Barlinek . 2009-11-24 11:46
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 16-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 504/2009 znak: BOŚ.ASz.7351-491/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej przy ul. Ogrodowej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 566, 562, 554/1 obręb 1 Barlinek . 2009-11-23 13:13
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 17-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 508/2009, znak: BOŚ.MF.7351-469/2009, udzielająca Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA 42165 Cychry, polegającej na posadowieniu wieży wraz z systemem antenowym, kontenera technicznego, drogi dojazdowej do stacji bazowej, zewnętrznej linii zasilającej energetycznej oraz ogrodzenia terenu stacji, w miejscowości Cychry, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 831 ( obręb Cychry ). 2009-11-23 13:12
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 18-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 511/2009, znak: BOŚ.MF.7351-520/2009, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o., pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków, w miejscowości Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 553, 555, 556, 2096/4 ( obręb 1 Barlinek ). 2009-11-23 13:12
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 06-08-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 311/2009 znak: BOŚ.TB.7351-219/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę ujęcia wody, w zakresie rozbiórki istniejącego budynku i budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników nadziemnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowa Dziedzina, gm. Barlinek, na działce o nr ewidencyjnym gruntu: 24/29 obręb Strąpie. 2009-08-11 13:01
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Farm Equipment International Sp. z o. o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania powyżej 10 ton na dobę 2009-06-04 09:05
dokument Pozwolenie wodnoprawne Starosty Myśliborskiego znak: BOŚ.WW. 6224/8/09 2009-06-04 08:54
dokument Pozwolenie wodnoprawne Starosty Myśliborskiego znak: BOŚ.WW. 6224/9/09 2009-06-04 08:52
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 15-05-2009r. że w dniu 27-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 193/2009 znak: BOŚ.TB.7351-567/2008, udzielająca Gminie Barlinek reprezentowanej przez Burmistrza Barlinka, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę ulicy Jeziornej w Barlinku ? II Etap, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 224/2, 232, 239/2, 243/1 (po podziale dz. nr 243/17) i 244 obręb 2 Barlinek. 2009-06-03 12:50
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 15-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 168/2009 znak: BOŚ.TB.7351-560/2008, udzielająca dla Gminy Barlinek reprezentowanej przez Burmistrza Barlinka, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Moniuszki i Chopina w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu: 292/19, 552/2 i 312 obręb 1 Barlinek. 2009-05-26 14:57
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 180/2009 znak: BOŚ.TB.7351-149/2009, udzielająca Panu Tomaszowi Długaszek zam. 74-320 Barlinek ul. Kościelna 1, pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Ożar, gm. Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 150/13 (po podziale 150/29), 163 i 210 obręb Ożar. 2009-05-26 14:56
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 179/2009 znak: AAB.TB.7351-241/2008, udzielająca dla BARLINEK INWESTYCJE Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Przemysłowa 1, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-69/2006 Nr 429/2006 z dnia 26-10-2006r., na budowę wiaty o konstrukcji stalowej oraz płyty fundamentowej pod urządzenia suszarnicze w Barlinku, na działce o nr ewidencyjnym gruntu: 200/53 obręb 1 Barlinek, w zakresie: rozbudowy płyty fundamentowej i wiaty stalowej, zmian rozwiązań infrastruktury technicznej oraz montażu urządzeń suszarniczych. 2009-05-26 14:54
dokument Informacja BOŚ - Górny Taras - II ETAP 2009-04-08 14:38
dokument Informacja BOŚ - Górny Taras - I ETAP 2009-04-08 14:38
dokument Informacja o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - projekt budowlany pod nazwą : "Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1576Z na skrzyżowaniu ulic Szosowej i Kombatantów w Barlinku". 2009-04-09 13:42
dokument Informacja o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - projekt budowlany pod nazwą : "Przebudowa ulicy Szosowej w Barlinku z ujęciem miejscowości Jaromierki w ciągu drogi powiatowej nr 1576Z i 2151Z etap II" 2009-04-09 13:41