herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 106/197/2009 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok