herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVIII/238/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013? Działanie 5.2 wzmacnianie potencjału administracji samorządowej w zakresie wdrażania usprawnień zarządczych w administracji samorządowej