Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SMOLNICY


ZESPÓŁ SZKÓŁ W SMOLNICY

 

W dniach od 04 czerwca do 24 czerwca 2008 roku,
z wyłączeniem dnia 20.06.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Zespole Szkół w Smolnicy. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

 • uregulowań organizacyjno - prawnych,

 • gospodarki środkami pieniężnymi,

 • gospodarki rzeczowymi składnikami majątku,

 • rachunkowości i sprawozdawczości,

 • dochodów i wydatków budżetowych,

Do ustaleń kontroli w protokole podpisanym w dniu 02 września 2008 roku nie wniesiono zastrzeżeń.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi politykę rachunkowości nie w pełni zgodną z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020).

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 78).

Jednostka przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości.

Szkoła prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono także nieprawidłowości, w postaci:

 1. nieaktualnych podstaw prawnych regulaminów organizacyjno-prawnych występujących w jednostce, braku dat określających wyjście w życie i obowiązywanie w/w regulaminów oraz braku zarządzeń wprowadzających regulaminy i instrukcje,

 2. nie dostosowania zakładowego planu kont do prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej oraz braku informacji na temat budowy i tworzenia kont syntetycznych i analitycznych,

 3. braku instrukcji w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych i nośników informacji w systemie komputerowym F-K oraz instrukcji magazynowej,

 4. dokonywania błędnych zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na niewłaściwych kontach, nie uwzględniając konta 310 - Materiały,

 5. braku podpisu głównego księgowego oraz dyrektora szkoły na dokumentach księgowych, stanowiącym o dokonaniu weryfikacji dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym,

 6. stosowania klasyfikacji budżetowej niezgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 7. dokonywania poprawek na dokumentach księgowych, niezgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości,

 8. wydatkowania środków niezgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335),

 9. nie dokonywania miesięcznych rozliczeń wyjazdów samochodem służbowym, uwzględniając zużycie paliwa oraz eksploatację samochodu,

 10. powierzenia obowiązków oraz odpowiedzialności w zakresie gospodarki środkami pieniężnymi osobie nie będącej pracownikiem szkoły,

 11. nie przekazywania wypracowanych dochodów na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w pełnej wysokości zgodnie z art. 20, ust.1 ustawy o finansach publicznych,

 12. nieprawidłowego dokonywania obliczeń zwolnień lekarskich, bez uwzględnienia dodatku stażowego za czas choroby i dodatku stażowego za czas przepracowany.

 

 

 

 

 

Informację przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Informację zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:11