Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU


ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

IM. S. DARIUSA I S. GIRENASA W MYŚLIBORZU

 

W dniach od 14.05.2008r. - 28.05.2008r. oraz w dniu 03.06.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

 • uregulowań organizacyjno - prawnych,

 • gospodarki środkami pieniężnymi,

 • gospodarki rzeczowymi składnikami majątku,

 • rachunkowości i sprawozdawczości,

 • dochodów i wydatków budżetowych,

Do ustaleń kontroli w protokole podpisanym w dniu 20 czerwca 2008 roku nie wniesiono zastrzeżeń.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi politykę rachunkowości zgodną z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020).

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694).

ZSP Nr 3 w Myśliborzu prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1832).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 78).

Jednostka przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości.

Szkoła prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono także uchybienia. W celu ich wyeliminowania zalecono:

 1. uzupełnić podstawy prawne w obowiązujących w jednostce regulaminach,

 2. uaktualnić zakładowy plan kont o informację na temat budowy i tworzenia kont syntetycznych i analitycznych,

 3. dokonywać prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie klasyfikacji szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 ze zm.),

 4. godziny ponadwymiarowe rozliczać zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (przestrzegać ilości realizowanych godzin),

 5. uzupełnić druk „Zestawienie godzin ponadwymiarowych za okres …” w taki sposób, aby wynikało z niego ile godzin ponadwymiarowych przepracował poszczególny nauczyciel w każdym tygodniu uwzględnianym w rozliczeniu,

 6. wydatkować środki zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody Dyrektora Szkoły (do wysokości funduszu nagród).

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:11