Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYŚLIBORZU


ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU

 

W dniach od 15.04.2008r. - 23.04.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

 • uregulowań organizacyjno - prawnych,

 • gospodarki środkami pieniężnymi,

 • gospodarki rzeczowymi składnikami majątku,

 • rachunkowości i sprawozdawczości,

 • dochodów i wydatków budżetowych,

Do ustaleń kontroli w protokole podpisanym w dniu 18 kwietnia 2008 roku wniesiono zastrzeżenia, sprostowania oraz wyjaśnienia.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi politykę rachunkowości zgodną z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020).

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694).

ZSP Nr 2 w Myśliborzu prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1832).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 78).

Jednostka przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości.

Szkoła prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono także uchybienia. W celu ich wyeliminowania zalecono:

 1. w instrukcji kasowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 6/2007 z dnia 14.02.2007r. uaktualnić zapis dotyczący obowiązków kasjera podczas nieobecności pracownika,

 2. opracować instrukcję w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych i nośników informacji w systemie komputerowym F-K
  i wprowadzić zarządzeniem dyrektora jednostki do użytkowania,

 3. dokonywać prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie klasyfikacji szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 4. prawidłowo rozliczać faktury za usługi telekomunikacyjne poprzez rozksięgowywanie na właściwe paragrafy,

 5. zapisy w dowodach księgowych (PK) dokonywać w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany,

 6. poprawki błędów w zapisach księgowych dokonywać zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości,

 7. określić w uregulowaniach prawnych, wysokość odpisu na fundusz nagród dyrektora, zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników administracji
  i obsługi,

 8. wydatkować środki zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody Dyrektora Szkoły (do wysokości funduszu nagród).

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:11