Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

 

 

W dniach od 19.03.2008r. - 09.04.2008r. z przerwami w dniach 21.03.2008r.
i 27.03.2008r, została przeprowadzona kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

 • uregulowań organizacyjno - prawnych,

 • gospodarki środkami pieniężnymi,

 • gospodarki rzeczowymi składnikami majątku,

 • rachunkowości i sprawozdawczości,

 • dochodów i wydatków budżetowych,

Do ustaleń kontroli w protokole podpisanym w dniu 06 maja 2008 roku wniesiono wyjaśnienia.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi politykę rachunkowości zgodną z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020).

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Dom Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 28 ust. 1-2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 247, poz. 1832).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 78).

Jednostka przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości.

Dom Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono także nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania zalecono:

 1. uaktualnić występujące w jednostce regulaminy organizacyjno-prawne, instrukcje oraz pozostałe akty wewnętrzne,

 2. na koncie 229 - pozostałe rozrachunki publiczno-prawne - ewidencjonować wyłącznie rozrachunki dotyczące ZUS,

 3. poprawiać błędy w dowodach księgowej zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.),

 4. nagrody jubileuszowe i inne wypłaty nie będące wynagrodzeniami ujmować na osobnych listach płac,

 5. wprowadzić uregulowania prawne, które pozwolą na przyznawanie nagród dyrektora,

 6. dowody księgowe ZFŚS ewidencjonować w odrębnej księdze pomocniczej.

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:11