Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA W DĘBNIE


PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA W DĘBNIE

 

 

W dniach od 12.02.2008r. - 21.02.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

 • uregulowań organizacyjno - prawnych,

 • gospodarki środkami pieniężnymi,

 • gospodarki rzeczowymi składnikami majątku,

 • rachunkowości i sprawozdawczości,

 • dochodów i wydatków budżetowych,

 • zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z obowiązującymi przepisami.

Do ustaleń kontroli w protokole podpisanym w dniu 26 marca 2008 roku zastrzeżeń nie wniesiono.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi politykę rachunkowości zgodną z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020).

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Placówka Wielofunkcyjna prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 28 ust. 1-2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 247, poz. 1832).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 78).

Placówka Wielofunkcyjna przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości.

Placówka Wielofunkcyjna prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono także nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania zalecono:

 1. uaktualnienie podstaw prawnych funkcjonujących w jednostce regulaminów
  i instrukcji oraz stosowanie poprawnych nazw jednostki,

 2. uzupełnienie zakładowego planu kont o informację na temat budowy i tworzenia kont syntetycznych i analitycznych,

 3. prowadzenie do konta 240 - pozostałe rozrachunki z pracownikami - ewidencję analityczną,

 4. wprowadzenie obowiązku stosowania na fakturach kosztowych jednostki informacji o zastosowaniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 5. zamykać poszczególne, miesięczne okresy sprawozdawcze,

 6. przy zbiorczych zestawieniach (polecenia księgowania, polecenia przelewu) stosować numery indywidualne, które umożliwiłby identyfikację dowodów załączonych do zestawień z zapisami w księgach rachunkowych,

 7. terminowość w przekazywaniu równowartości odpisu na ZFŚS,

 8. uzupełnienie rozbieżności pomiędzy angażami a listami płac w zakresie wypłaty dodatku trudnościowego.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:10