Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU


POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

 

W dniu 05 lutego 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu została przeprowadzona kontrola doraźna, przedmiotem której były zagadnienia związane z wyjaśnieniem okoliczności wypłaty przez PUP w Myśliborzu odszkodowania pieniężnego, dla bezrobotnego, który podczas odbywania stażu
w firmie budowlanej uległ wypadkowi przy pracy.

W dniu 12.03.2007r. bezrobotny wystąpił o wypłatę odszkodowania
z powództwa cywilnego przeciwko Powiatowi Myśliborskiemu. Sąd Rejonowy
w Myśliborzu Wydział I Cywilny w dniu 17.05.2007r. nakazał wypłatę bezrobotnemu kwoty czterech tysięcy złotych wraz z przysługującymi odsetkami od dnia 01.04.2004r.

Powiatowy Urząd Pracy w dniu 25.05.2007r. złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.11.2007r. Sąd oddalił zażalenie pozwanego w związku z niedotrzymaniem terminu uzupełnienia braku formalnego poprzez podpisanie wymienionego wyżej sprzeciwu przez osobę uprawnioną do reprezentowania pozwanego powiatu w postępowaniu przed sądem. W rezultacie Powiatowy Urząd Pracy dokonał wypłaty odszkodowania zgodnie z postanowieniem Sądu I instancji.

Wyniki przeprowadzonej kontroli na podstawie badanych dokumentów w ocenie kontrolującego pozwalają stwierdzić, iż w powyższej sprawie o zapłatę Sąd nie rozstrzygnął sprawy i sprzeciwu co do zasadności roszczenia wobec Powiatu Myśliborskiego, nie zajął stanowiska co do słuszności argumentów skierowanych przez powoda w związku z nie dopełnieniem uzupełnienia braków formalnych przez pozwanego.

Ponadto stwierdzono, iż Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu składając sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym już na tym etapie powinna dysponować pełnomocnictwem do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w przedmiotowej sprawie a nie upoważnieniem do składania w imieniu Starosty Myśliborskiego oświadczeń woli związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego. Zważyć także należy, iż Starosta wykonując przewidziane prawem obowiązki i uprawnienia ma prawo reprezentować na zewnątrz Starostwo, Powiat a także Skarb Państwa. Fakt, iż sprawa dotyczy jednostki i w jednostce ma swój początek jednoznacznie wskazuje, że to jednostka winna reprezentować Powiat w powyższej sprawie posiadając odpowiedniej treści pełnomocnictwo przygotowane w okolicznościach i czasie pozwalającym na zweryfikowanie jego treści przez odpowiednie służby prawne Starosty lub zatrudnione we własnej jednostce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Informację zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:10