Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracy: MŁODSZY REFERENT w Wydziale Komunikacji


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MŁODSZY REFERENT

w Wydziale Komunikacji


 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie minimum średnie z kontynuacją nauki na studiach wyższych (preferowane kierunki: ekonomia administracja publiczna),

  2. staż pracy - minimum 1 rok doświadczenia pracy w jednostce administracji publicznej,

  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie zawodowe z zakresu transportu drogowego.

  2. znajomość teoretyczna i praktyczna przepisów z zakresu transportu drogowego,

  3. znajomość programu Word, systemu Windows,

  4. obsługa urządzeń biurowych, umiejętność formułowania pism urzędowych,

  5. znajomość przepisów o samorządzie powiatowym, instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie rejestru wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy,

  2. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób,

  3. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

  4. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne,

  5. Wykonywanie analiz z zakresu transportu drogowego osób,

  6. Wykonywanie czynności kontrolnych wobec podmiotów zajmujących się transportem drogowym osób i rzeczy,

  7. Prowadzenie korespondencji w wyżej wymienionym zakresie.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły średniej lub wyższej)

 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 7. oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26 maja 2008 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Młodszy Referent” w Wydziale Komunikacji na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 12 maja 2008 roku

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-05-2008 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 12-05-2008 16:07