Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Biuro Obsługi Rady i Zarządu

 

Biuro Obsługi Rady i Zarządu

Ul. Północna 15
tel. 095 747 20 21, wew. 229

faks: 095 747 31 53

 

pracownik ds. obsługi Rady Powiatu/Pełnomocnik ds. promocji powiatu

Inspektor:  Janina Sidor

biurorady@powiatmysliborski.pl

 

pracownik ds. obsługi Zarządu Powiatu

Inspektor: Dominika Bułgajewska

obslugazarzadu@powiatmysliborski.pl

Referent: Magdalena Kurnicka

 

Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarządu należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji i Zarządu, oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 2. Gromadzenie i ewidencjonowanie uchwał podejmowanych przez organy Powiatu.
 3. Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
 4. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji i Zarządu.
 5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Zarządu.
 6. Sporządzanie planu pracy Rady Powiatu oraz Stałych Komisji Rady Powiatu na dany rok kalendarzowy.
 7. Sporządzanie porządków sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu.
 8. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady jej Komisji i Zarządu.
 9. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu.
 10. Prowadzenie i aktualizowanie rejestru powiatowych jednostek organizacyjnych.
 11. Ewidencjonowanie i gromadzenie decyzji, zarządzeń i postanowień Zarządu.
 12. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych.
 13. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu.
 14. Dokonywanie publikacji aktów prawa miejscowego.
 15. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 16. Przekazywanie do realizacji uchwał Rady, Zarządu, wniosków Komisji, interpelacji i zapytań radnych Naczelnikom Wydziałów i innym podmiotom będącym ich wykonawcami.
 17. Przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu.
 18. Organizowanie szkoleń radnych.
 19. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych.
 20. Prowadzenie terminarza posiedzeń sesji, Komisji i spotkań radnych.
 21. Sporządzanie zamówień artykułów biurowych i spożywczych.
 22. Udostępnianie do wglądu radnym oraz osobom zainteresowanym protokołów z sesji Rady, z posiedzeń Komisji i Zarządu oraz uchwał Rady i Zarządu.
 23. Przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego projektów aktów normatywnych, informacji i sprawozdań będących przedmiotem sesji, protokołów z sesji Rady, z posiedzeń Komisji i Zarządu, uchwał Rady i Zarządu oraz interpelacji radnych i odpowiedzi na nie udzielone.
 24. Opracowywanie kalkulacji wydatków na działalność organów powiatu.
 25. Przygotowywanie dokumentów wypłaty diet i innych kosztów dla radnych.
 26. Nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu wynikających  z planów pracy Rady Powiatu,
 27. Zapewnienie dopracowania ostatecznego kształtu uchwał i dokumentów posesyjnych zgodnie z podjętymi na sesji zmianami i poprawkami oraz przedkładanie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady, a także ostateczne dopracowanie uchwał i innych dokumentów posiedzenia Zarządu, zgodnie z wprowadzonymi zmianami lub poprawkami i przedkładanie ich do podpisu Zarządowi;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-05-2008 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Róża Werocy 14-06-2019 11:21