Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

Ul. Lipowa 1b

74-300 Myslibórz

tel. 095 747 20 96

 

Komendant : mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Słota

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu powołana została 1 stycznia 1999 r. po przekształceniu byłej Komendy Rejonowej PSP.

Komenda zatrudnia 74 funkcjonariuszy oraz 2 osoby cywilne. Terenem działania Komendy jest obszar Powiatu Myśliborskiego.

 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań  i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, organem właściwym jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

 

W postępowaniu administracyjnym, organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej — komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej — Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,

2) wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

 

Organem odwoławczym od decyzji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 

W skład komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wchodzą:

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 1 w Myśliborzu.

 ul. Lipowa 1 b, 74 – 300 Myślibórz,

 - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP Nr 2 w Dębnie

 ul. Kosynierów 6, 74 – 400 Dębno

 

Sekcje:

Sekcja Operacyjno – Szkoleniowa:

1.    Do zadań komórki należy w szczególności:

1)  analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,

2)  sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,

3)  przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

4)  prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

 

 Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza,

2.   Do zadań komórki należy w szczególności:

1)  przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2)  rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych  i ekologicznych,

3)  rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

4)  wstępne ustalenie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

 

 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych,

3. Do zadań komórki należy w szczególności:

1) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

2)       realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

3)       organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego

4)       organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami  i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

 

 Sekcja Finansów,

4.   Do zadań komórki należy w szczególności:

1)  planowanie przychodów i wydatków oraz ich realizacja i rozliczanie w zakresie kompetencji przekazanych przez starostę,

2)  prowadzenie spraw mieszkaniowych i socjalno - bytowych strażaków, pracowników cywilnych         i emerytów komendy powiatowej.

 

Sekcja Kwatermistrzowska,

Do zadań komórki należy w szczególności:

1)  planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,

2)  zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów  i pomieszczeń,

3)  planowanie potrzeb materiałowo technicznych,

4)  opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,

5)  prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,

6)  dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej,

7)  zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

 

Samodzielne stanowisko ds. kadr,

1)  przygotowanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej,

2)  prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

3)  sporządzenie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

  4) realizowanie polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,

5)       przygotowanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,

6)       realizowanie zadań  z zakresu profilaktyki  zdrowotnej oraz ubezpieczeń strażaków  i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

 

Rozmieszczenie podmiotów ratowniczych na terenie powiatu realizujących zadania w zakresie ratownictwa i gaszenia pożarów.

 

a/ Jednostki Państwowej Straży Pożarnej

-          JRG PSP Myślibórz

-          JRG PSP Dębno

b/ Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo –

    Gaśniczego:

-  OSP Barlinek             - S 3

-  OSP Boleszkowice    - S 2

-  OSP Cychry              - S 1

-  OSP Nowogródek       - S 1

            -  OSP Ławy                 - S 1

c) Poza tym  na terenie powiatu funkcjonuje 25 jednostek OSP działających poza KSRG

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Róża Werocy 27-06-2018 13:56