herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ....................... 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok


Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 111, poz. 1868 z późn. Zm.) Rada Powiatu  w Myśliborzu uchwala, co następuje:


           
  § 1. W załączniku do Uchwały Nr III/20/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok, w wierszu nr 8 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w kolumnie oznaczonej: „Tematyka” skreśla się punkt 2;

  2. w kolumnie oznaczonej: „Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów” skreśla się wyrazy: „Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu”.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przesunięcie terminu przedstawienia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim, z uwagi na fakt, iż do momentu zakończenia roku budżetowego trudno jest uzyskać dane statystyczne, które są niezbędne do rzetelnego przygotowania w/w sprawozdania.

Przygotowała:
Dagmara Sobocińska
Wydział Organizacji
i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-11-2007 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2007 15:00