herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Karty parkingowe


KARTY PARKINGOWE

Z karty parkingowej korzysta osoba o obniżonej sprawności ruchowej ,która kieruje pojazdem samochodowym lub kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 2003r. z późn. zm.)

Uprawnienia przysługujące na podstawie karty parkingowej - do pobrania.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o wydanie karty parkingowej - formularz podania do pobrania,

 • kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) orzeczenia uprawniającego do otrzymania karty parkingowej:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (z umieszczonym wskazaniem dotyczącym „Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - karta parkingowa spełnia wymogi”,

   1. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane przed 01.01.2002r. o stopniu znacznym lub umiarkowanym z umieszczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności R lub N,

   1. ważne orzeczenie wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. przez Komisję d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia na podst. której osobę zaliczono do I,II grupy inwalidzkiej,

   1. lub do III grupy inwalidzkiej z tytułu narządu ruchu,

   1. ważne orzeczenie wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. przez komisję lekarską KRUS o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego oraz o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku,

   1. ważne orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS:

  -o całkowitej niezdolności do pracy na podst. art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji na podst. art. 13 ust. 5,

  -częściowej niezdolności do pracy na podst. art. 12 ust. 3,

  na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr. 162 poz. 1118 z późń zm.).

  Przedstawione dokumenty stanowią podstawę do ubiegania się o kartę parkingową. Jednocześnie osoba posiadająca jeden z dokumentów wymienionych w pkt 2 od b-e jest zobowiązana dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające obniżenie sprawności ruchowej.

  1. zdjęcie o wymiarach 3,5 X 4,5 cm.

  1. potwierdzenie opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 25 zł - wpłaconej na konto PKO BP Oddział Myślibórz 15102019540000720200082677

  1. sprawy załatwia - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu - Inspektor mgr Anna Trembecka ; pok. Nr 11; tel. 0-95-747-20-21, wew. 15

  6. kiedy - poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

  wtorek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-03-2006 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 08-02-2007 15:37