herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU ZA III kw. 2007 ROK


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU ZA III kw. 2007 ROK

 

 

1. Wykonanie budżetu Powiatu Myśliborskiego za III kw. 2007 rok

 

 

(w pełnych złotych)

L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 r. po zmianach

Wykonanie za III kw. 2007 r.

1

2

3

4

1.

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM

47 767 649

40 888 374,36

2.

WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

55 517 634

36 701 549,16

3.

WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)

-7 749 985

4 186 825,20

4.

FINANSOWANIE (5-6)

9 179 134

2 292 289,35

5.

PRZYCHODY OGÓŁEM

11 390 934

4 208 933,92

 

a) kredyty bankowe

5 400 000

800 000,00

 

b) pożyczki uzyskane

 

 

 

c) spłaty pożyczek udzielonych

 

 

 

d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

 

 

 

e) obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych

4 270 500

1 700 000,00

 

e) inne źródła (wolne środki na rachunku bankowym z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych)

1 720 434

1 708 933,92

6.

ROZCHODY OGÓŁEM

2 211 800,00

1 916 644,57

 

a) spłaty kredytów

711 800

516 644,57

 

b) pożyczki udzielone

 

 

 

c) spłaty pożyczek

 

 

 

d) wykup obligacji samorządowych

1 500 000

1 400 000,00

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 02-11-2007 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 02-11-2007 14:49