Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 37/77/2007 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


UCHWAŁA NR 37/77/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 wrzesień 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie §10 Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, art.186 ust. 1 pkt.1 oraz art.188 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 48.000 zł.

zadania własne

o kwotę 48.000 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 48.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 48.000 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 149.995 zł.

zadania własne

o kwotę 149.995 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 50.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 50.000 zł.

w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

o kwotę 47.500 zł.

w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę 47.500 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 4.695 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 4.695 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 7.800 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 2.800 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 25.000 zł.

w dziale 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 15.000 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 197.995 zł.

zadania własne

o kwotę 197.995 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 98.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 98.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 500 zł.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 500 zł.

w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

o kwotę 47.500 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 47.500 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 10.045 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 10.045 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 25.000 zł.

w dziale 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 16.950 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 1.950 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 15.000 zł.


§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta .....................................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .....................................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .....................................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu .....................................................................


UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosku Wicestarosty o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 47.500 zł. w związku ze zmianą oprocentowania obligacji spowodowaną wzrostem stopy oprocentowania 52 - tygodniowych bonów skarbowych, na podstawie których oblicza się oprocentowanie obligacji.

 2. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

 3. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Myślibórz zadania należącego do Powiatu pod nazwą - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2121Z i 2122Z w miejscowości Nawrocko” w kwocie 20.000 zł.

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 2.245 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przeprowadzeniem nauczania indywidualnego z uczniem klasy I Technikum Nr 1 Mateuszem Sawickim.

 5. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 1.950 zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne 6 pracowników, zakup programu antywirusowego, zakup drukarki laserowej oraz naprawy urządzenia kserograficznego.

 6. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi z Funduszu Zdrowia.

 7. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1.300 zł. z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

 8. Postanowienia Nr Ds228/07 z dnia 29.06.2007 roku o zawieszeniu śledztwa i planowanym terminie zakończenia czynności zmierzających do pełnej weryfikacji dokumentacji księgowej Zespołu Szkół w Smolnicy w zakresie umów publiczno - prawnych przypadających na grudzień 2007 rok.

 9. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na remont korytarza I oddziału w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w związku z ubieganiem się o dotację na ten cel.

 10. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Barlinek zadania należącego do Powiatu pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 2156Z w miejscowości Rychnów” w kwocie 28.000 zł.

 11. Wniosku Wicestarosty o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji sztandaru organizacyjnego Oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej.

 12. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w kwocie 50.000 z zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2155Z w miejscowości Żydowo” na zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2156Z w miejscowości Rychnów”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-10-2007 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 26-10-2007 11:23