herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 45 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 45 / 2007

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 września 2007

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zmianami) i § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.(Dz. U. Nr 139 poz. 1328) oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w składzie:

Przewodniczący - Jacek Mazurowski

Członkowie:

Agnieszka Dutkiewicz

Leokadia Gosek

Krystyna Włodarczyk

Sylwester Gostkowski

Bronisław Prochera

Julian Witkowski

Andrzej Zuj

Joanna Galimska

Beata Kołodziejek

Anna Sobańska

Beata Stachurska-Wołk

§ 2.

1. Siedzibą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest miasto Myślibórz.

2. Zasięg działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obejmuje powiat myśliborski.

§ 3.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa w oparciu o regulamin organizacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 10 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Myśliborski

Andrzej Potyra

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-09-2007 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 26-09-2007 11:29