herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2008


PROJEKT

UCHWAŁA NR …/…/….

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia …............… 2007 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2008

Na podstawie art. 12 pkt 8, lt. „e” ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2008 na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2008 w wysokości 150.000 zł.

§ 2. Sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 będzie ujęte w planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest niezbędna do wszczęcia procedury przetargowej w roku 2007 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2007/2008 zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-09-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 14:06