herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../.......

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................... 2007 roku

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Wskazuje się następujących przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku:

1. ....................................................... - członek

  1. ....................................................... - członek

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust.1 pkt.2 lit. b, w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej wchodzą jako członkowie przedstawiciele wybrani przez radę gminy lub radę powiatu. W związku powyższym mając na uwadze kończącą się kadencję Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku, Rada Powiatu w Myśliborzu wskazuje w/w przedstawicieli.

Opracowała: Anna Trembecka

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-09-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 14:06