herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego w roku 2008 na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z na odcinku Nowogródek Pomorski –Karsko-Łubianka”


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../......

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ..................... 2007 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego w roku 2008 na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z na odcinku Nowogródek Pomorski -Karsko-Łubianka”

Na podstawie art.12, pkt 8, lit.”e” ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym ( Dz, U. z 2001 roku Nr 1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 92.000,00 zł w budżecie 2008 roku na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z na odcinku Nowogródek Pomorski -Karsko-Łubianka ”

§ 2.Sfinansowanie zadania o którym mowa w § 1 będzie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Uchwała jest niezbędna do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z na odcinku Nowogródek Pomorski -Karsko-Łubianka” o łącznej długości 12,43 km.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 230.000 zł

  • dofinansowania opracowania dokumentacji Gminy Nowogródek w wysokości 110.000 zł

  • dofinansowania opracowania dokumentacji Gminy Barlinek w wysokości 28.000 zł

  • środki Powiatu Myśliborskiego w wysokości 92.000 zł

W dniu 10.05.2007 roku odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z na odcinku Nowogródek Pomorski -Karsko-Łubianka” o łącznej długości 12,43 km. Przetarg został unieważniony z powodu, iż najniższa cena oferty wynosiła 225.700,00 zł brutto, co znacznie przekraczało kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na wyżej wymienione zadanie (w planie finansowym zamawiającego ujęto kwotę 140.812,00 zł)

W związku ze zwiększonym dofinansowaniem z Gminy Nowogródek i z Gminy Barlinek możliwe jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-09-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 14:05