Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku


PROJEKT

UCHWAŁA NR ..../..../......

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................... 2007 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art. 44b oraz art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89), w związku z §14 pkt.2 i 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku w następującym składzie:

  1. Przedstawiciel Starosty Myśliborskiego, jako Przewodniczący Rady Społecznej - ……………………………………

  1. Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - ………………………………..........

  2. Przedstawiciel Rady Powiatu - ………………………………………………....................

  3. Przedstawiciel Rady Powiatu - ………………………………………………....................

  4. Przedstawiciel Miasta i Gminy Barlinek - …………………………………………….......

  5. Przedstawiciel Miasta i Gminy Myślibórz - ……………………………………................

  6. Przedstawiciel Gminy Nowogródek Pomorski - …………………………………………..

§2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej wyznacza się w dniu ……….….. 2007 roku o godz. …… w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§4. Traci moc uchwala Nr XI/79/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz §14 pkt.2 i 3 Statutu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku, przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który utworzył zakład. Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Rada Powiatu, kadencja Rady trwa 4 lata.

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej działającej dotychczas przy SP ZOZ w Barlinku oraz z zapisami ustawowymi, nakładającymi na powiat obowiązek podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej, dla której Powiat Myśliborski jest organem założycielskim niezbędne jest powołanie nowej rady społecznej z uwagi na potrzebę zachowania ciągłości i płynności decyzyjnej w sprawach dotyczących SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Opracowała: Anna Trembecka

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-09-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 14:05