herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 34/72/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.


UCHWAŁA NR 34/72/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 6 września 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. Celna 23 , powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji

2) Józef Głuszko - Członek Komisji

3) Małgorzata Jakóbowska - Członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta …………………………………

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu …………………………………

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu …………………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-09-2007 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2007 15:30