herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 42 w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych


ZARZĄDZENIE Nr 42

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 5 września 2007r.

w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny

kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokony­wania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin dotyczy pracowników samorządo­wych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 2

  1. Pierwsza okresowa ocena kwalifikacyjna pracowników samorządo­wych

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz kierowników powiatowych

jednostek organizacyjnych winna być przeprowadzona w terminie do

dnia 10 października 2007 roku.

  1. Pierwszej okresowej ocenie kwalifikacyjnej podlegają pracownicy, o których mowa w ust.1, będący w zatrudnieniu w dniu 10 października 2006 roku, chyba że stosunek pracy został już rozwiązany bądź rozwiązanie nastąpi przed dniem 10 października 2007 roku.

  1. Pracownicy zatrudnieni po 10 października 2006 roku podlegają okresowej ocenie kwalifikacyjnej w trybie § 2 w Rozdziale III Regulaminu.

§ 3

1. Wszystkich pracowników objętych obowiązkiem oceny zobowiązuję do
zapoznania się z w/w Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim

za­sad.

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w

Regulaminie są bezpo­średni przełożeni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-09-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2007 12:35