Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabrór na wolne stanowisko - Podinspektor Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA

WYDZIAŁU GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracji publicznej,

 2. Staż pracy - minimum 5 miesięcy stażu odbytego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 5. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

 6. Samodzielność, komunikatywność, dokładność,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego,

 2. Znajomość instrukcji kancelaryjnej,

 3. Umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki gruntami, a w szczególności:

  • realizacja przepisów o reformie rolnej, osadnictwa, uwłaszczeniu i regulowaniu własności gospodarstw rolnych,

  • załatwianie spraw związanych z przeniesieniem własności działek pod budynkami, orzekanie o jej wielkości oraz ustanawianiu służebności gruntowych,

  • załatwianie spraw związanych z przeniesieniem własności działek będących w dożywotnim użytkowaniu.

 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • Opracowywanie sprawozdań GUS.

 • IV. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV),

  2. List motywacyjny,

  3. Dokument poświadczający wykształcenie (szkoły wyższej),

  4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

  7. Oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26 września 2007 roku do godz.1000 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” na adres :

  Starostwo Powiatowe

  ul. Marcinkowskiego nr 2

  74-300 Myślibórz

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

  Dodatkowe informacje:

  Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

  Myślibórz, dnia 12 września 2007 roku

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-09-2007 13:53
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2007
  Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2007 13:53