herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 30/66/2007 w sprawie zatrudnienia na stanowisko dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie


UCHWAŁA NR 30/66/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 16 sierpnia 2007 roku

w sprawie zatrudnienia na stanowisko dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy

w Dębnie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) art.44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 32 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1. Zatrudnia się z dniem 1 września 2007 roku na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Roberta Grabowskiego.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne w wys. 4,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez prezesa GUS.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu

Wojciech Wojtkiewicz

1. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu …….………….……………

2. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu …………………..…………

2. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu …………….……………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-09-2007 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2007 15:14