herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 30/65/2007 w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.


UCHWAŁA NR 30/65/2007

  • ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 16 sierpnia 2007 roku

w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Na podstawie art. 30 § 1 pkt. 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) art. 44 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się z Panią Marią Żukrowską - Mróz pełniącą funkcję dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie umowę o pracę zawartą w dniu 6 października 2005 roku z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia.

§ 2. Przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę są:

1) ujawnienie przez biegłego rewidenta w toku badania sprawozdania finansowego za

rok 2006 „błędu podstawowego” w kwocie 1.318.914,65 zł., który wynika z nie ujmowania w poprzednich okresach sprawozdawczych pełnego zakresu kosztów, których konieczność wynika z ustawy o rachunkowości.

2) mający silnie wzrostową tendencję ujemny wynik finansowy, co stanowi zagrożenie dalszego bytu i funkcjonowania Jednostki,

3) pogłębiające się z miesiąca na miesiąc zadłużenie Szpitala.

§ 3. W okresie wypowiedzenia Pani Maria Żukrowska - Mróz wykorzysta urlop wypoczynkowy, a w pozostałej części okresu wypowiedzenia zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu

Wojciech Wojtkiewicz

1. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................................

2. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................................

3. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-09-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-09-2007 14:05