herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego


PROJEKT

UCHWAŁA Nr ...../...../.......

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ............... 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do cytowanej Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXIII/175/2000 z dnia 27 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego dokonuje się zmian:

- W rozdziale II - Sprzedaż lokali mieszkalnych skreśla się w § 4 pkt 3 lit a, b, c, d, e

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotował:

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

UZASADNIENIE

W rozdziale II § 4 pkt 3 lit a, b, c, d, e załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/175/2000 Rady Powiatu Myśliborskiego ustalono malejącą bonifikatę przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, w zależności od roku w którym lokal ten miał być sprzedany. Wobec nie aktualności w/w ustaleń postanowiono odstąpić od udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali w trybie bezprzetargowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-08-2007 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 10:26