herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 31 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 31

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 4 lipca 2007r.

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego

w Myśliborzu

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 4 Starosty Myśliborskiego z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, wprowadza się następujące zmiany;

    1. zmienia się treść § 45, który otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r, Nr 146, poz.1223).”

    1. zmienia się treść § 48, który otrzymuje brzmienie:

„Pracodawca może dokonywać odliczeń i potrąceń z wynagrodzenia
jedynie na podstawie upoważnienia ustawowego albo pisemnej zgody pracownika.”

    1. zmienia się treść § 49, który otrzymuje brzmienie:

„ W Starostwie wypłacane jest dodatkowe roczne wynagrodzenie w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 z późn. zm.)

§ 2. W pozostałej części regulamin pozostaje bez zmian

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-08-2007 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2007 11:34