Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Kontroli


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NACZELNIKA WYDZIAŁU KONTROLI

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane w zakresie rachunkowości lub rachunkowości zarządczej),

 2. Ukończone studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej,

 3. Staż pracy - co najmniej 5 letni w jednostkach samorządu terytorialnego,

 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 6. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, samorządzie powiatowym

 2. Znajomość instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu pracy,

 3. Znajomość zagadnień księgowych, finansowych, podatkowych oraz przepisów oświatowych,

 4. Umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowej w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie zgodności prowadzenia przez te jednostki gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz innych przepisów szczegółowych,

 2. Kontrolowanie przestrzegania realizacji procedur finansowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

 3. Przygotowywanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania,

 4. Wykonywanie zadań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej),

 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 7. Zaświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2007 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - Naczelnika Wydziału Kontroli” na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 08 sierpnia 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-08-2007 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2007 13:56