herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 28/59/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie


UCHWAŁA NR 28/59/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 25 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie ul. Piłsudskiego 8, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach:

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji,

  2. Joanna Stąsiek

  3. Danuta Patkowska

 2. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:

  1. Hanna Markowska

  2. Beata Giebas

  3. Jerzy Sołtysiak

 3. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Pedagogiczną w osobach:

  1. Anna Dobrowolska-Jokś

  2. Iwona Kuka

 4. Przedstawiciel wskazany przez zakładową organizację związkową:

  1. stosownie do upoważnienia - ZNP,

§ 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Witold Wojtkiewicz - Wicestarosta .............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-08-2007 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2007 15:45