herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 28/58/2007 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Naprawczego Domu Dziecka w Barlinku na lata 2007-2010


Uchwała Nr 28/58/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 25 lipca 2007 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Naprawczego Domu Dziecka

w Barlinku na lata 2007-2010

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 154 ust.7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2005r. Nr 37 poz.331) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się do realizacji Program Naprawczy Domu Dziecka w Barlinku na lata 2007-2010 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

Wojciech Witold Wojtkiewicz - Wicestarosta ……………………………

Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .…………………………..

Ferdynand Łukasik -Członek Zarządu …………………………...

Joanna Stąsiek - Członek Zarządu .....……………………….

U z a s a d n i e n i e

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych ( Dz. U. z 2005r. Nr37 poz. 331) zostały określone standardy powinna spełniać placówka. Zgodnie z art. 154 ust.7 i 7a placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do opracowania programu naprawczego do końca 2007 r. a do dnia 31 grudnia 2010r. są obowiązane do realizacji tego programu naprawczego.

Koszty związane z dostosowaniem placówki do wymaganych standardów wyniosą 699.250,00 zł. (według załącznika do Programu Naprawczego), które powinny zostać zabezpieczone w budżecie powiatu na poszczególne lata.

Program Naprawczy został uzgodniony i zaakceptowany przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-08-2007 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2007 15:44