Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze - Referent - Wydział Administracji - Architektoniczno - Budowlanej


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta

w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie minimum średnie budowlane z kontynuacją nauki na studiach budowlanych (wymagana specjalność - budownictwo ogólne lub pokrewne),

  2. staż pracy - minimum 6 miesięcy stażu odbytego w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej,

  3. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego.

  4. samodzielność, komunikatywność, dokładność,

  5. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego,

  2. znajomość ustawy o opłacie skarbowej,

  3. dobra znajomość obsługi komputera,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie wniosków wpływających do wydziału,

  2. prowadzenie dziennika korespondencji oraz rejestracji spisów wniosków i spraw wpływających do wydziału,

  3. prowadzenie poczty (przyjmowanie i wysyłka),

  4. rejestrowanie i wydawanie dzienników budów,

  5. przekazywanie decyzji i spraw do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

  6. przygotowywanie wniosków do merytorycznego rozpatrzenia,

  7. sprawdzanie kompletności dokumentacji do wniosku o pozwoleniu na budowę, zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zgłaszanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę,

  8. sprawdzanie wniesionych opłat skarbowych,

  9. przekazywanie kopii decyzji do organów podatkowych - gmin.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły średniej lub wyższej)

 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 7. zaświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14 sierpnia 2007 roku do godz.1000 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Referent” w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21 , wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 30 lipca 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-07-2007 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2007 14:58