herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Legitymacje osoby niepełnosprawnej


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.)

LEGITYMACJE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (wypełniony przez osobę zainteresowaną albo jej opiekuna),

 1. kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) orzeczenia uprawniającego do otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej:

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,

  • orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r. przez lekarza rzeczoznawcę lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  • orzeczenie o inwalidztwie wydane przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

đ 2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (tylko w przypadku osób powyżej 16-go roku życia).

đ sprawy załatwia - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1) Przewodniczący Zespołu - mgr Jacek Mazurowski pok. Nr 12 ; tel. 0-95-747-20-21(22) wew. 19

 1. kiedy - w poniedziałki w godzinach między 800 a 1600 natomiast od wtorku do piątku między 730 a 1530

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-03-2006 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2006 15:15