herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


UCHWAŁA NR XI/84/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 18 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 335.000 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 335.000 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 335.000 zł.

§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 135.000 zł.

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 335.000 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 200.000 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 200.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 135.000 zł.

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 135.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 135.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 200.000 zł. w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku przy ul. Północnej w Myśliborzu,

  2. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zabezpieczenie kwoty 135.000 zł. w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok z przeznaczeniem na gruntowny remont łazienek oraz utworzenie i wyposażenie aneksów kuchennych w Domu Dziecka w Barlinku. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowiącej 50% wartości inwestycji konieczne jest w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w wysokości 135.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-07-2007 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2007 14:26