herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2007 roku

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 200.000 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 200.000 zł.

rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 200.000 zł.

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 200.000 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 200.000 zł.

rozdział 75020 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 200.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 200.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 200.000 zł. w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku przy ul. Północnej w Myśliborzu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-07-2007 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2007 15:13