herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .............. 2007 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem Powiatu Myśliborskiego do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Powiat Myśliborski realizować będzie następujące programy:

 1. „ Zajęcia pozalekcyjne”

 • wartość ogółem 28 725,78 zł

 • dotacja celowa 20 108,05 zł

 • udział własny 8 617,73 zł , w tym: - wkład finansowy 8 617,73 zł

- aport osobowy 0,00 zł

- aport rzeczowy 0,00 zł

 1. „ Ratownictwo przedmedyczne i sporty obronne - aktywizującym elementem w wychowaniu młodzieży”

 • wartość ogółem 3 650,00 zł

 • dotacja celowa 2 550,00 zł

 • udział własny 1 100,00 zł , w tym: - wkład finansowy 100,00 zł

- aport osobowy 400,00 zł

- aport rzeczowy 600,00 zł

 1. „ Sposób na maturę”

 • wartość ogółem 36 010,00 zł

 • dotacja celowa 25 200,00 zł

 • udział własny 10 810,00 zł , w tym: - wkład finansowy 0,00 zł

- aport osobowy 800,00 zł

- aport rzeczowy 10 010,00 zł

 1. „ POPRZECZKA WYŻEJ!”

 • wartość ogółem 64 230,00 zł

 • dotacja celowa 41 400,00 zł

 • udział własny 22 830,00 zł , w tym: - wkład finansowy 3 040,00 zł

- aport osobowy 1 600,00 zł

- aport rzeczowy 18 190,00 zł

5) „ Stajemy się coraz lepsi”

 • wartość ogółem 8 380,00 zł

 • dotacja celowa 5 320,00 zł

 • udział własny 3 060,00 zł , w tym: - wkład finansowy 100,00 zł

- aport osobowy 400,00 zł

- aport rzeczowy 2 560,00 zł

6) „W drodze ku dorosłości”

 • wartość ogółem 3 560,00 zł

 • dotacja celowa 1 920,00 zł

 • udział własny 1 640,00 zł , w tym: - wkład finansowy 920,00 zł

- aport osobowy 0,00 zł

- aport rzeczowy 720,00 zł

§ 2. Udział własny w programie, o którym mowa w § 1 będzie zabezpieczony w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotowała:

Kornelia Walas

Podinspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich

UZASADNIENIE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Kuratorium Oświaty w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” na projekty pt.: „Zajęcia pozalekcyjne”, „Ratownictwo przedmedyczne i sporty obronne - aktywizującym elementem w wychowaniu młodzieży”, „Sposób na maturę”, „POPRZECZKA WYŻEJ!”, „Stajemy się coraz lepsi”, „W drodze ku dorosłości”, zabezpiecza się wkład własny Powiatu Myśliborskiego, na który składa się wkład finansowy, aport rzeczowy, aport osobowy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-07-2007 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2007 15:12