herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.


Zarządzenie Nr 27

Starosty Myśliborskiego

z dnia 18.06.2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 5 Starosty Myśliborskiego z dnia

14 lutego 2005 roku w sprawie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 5 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie :

„nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usługach świadczonych przez

zakład pracy na rzecz różnych form wypoczynku, także gdy są

świadczone za granicą”.

  1. w § 7, pkt 1:

a) lit.b otrzymuje brzmienie :

„raz na dwa lata dofinansowanie lub częściowa refundacja zorganizowanego wypoczynku, także odbywanego za granicą dzieci i młodzieży w formie wczasów, koloni, zimowisk i obozów w wysokości do 25% minimalnego wynagrodzenia”.

b) lit.d otrzymuje brzmienie :

„paczki dla dzieci od 1 roku do 14 roku życia - gdy w Starostwie pracuje małżeństwo to paczka świąteczna dla dziecka przysługuje od każdego z małżonków”.

  1. § 8 otrzymuje brzmienie :

  • „Wymienione usługi i świadczenia w zakresie różnych form

wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej mogą być finansowane z funduszu, jeżeli są świadczone na terenie kraju a także za granicą.

Zasada ta dotyczy także dopłat z funduszu do takich usług lub świadczeń.”

§ 2. Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-07-2007 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2007 14:55