Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów na terenie Powiatu Myśliborskiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)


ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

 

Starosta Myśliborski w oparciu o art. 130a ust 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze. zm.)

 

z a p r a s z a

do złożenia ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów na terenie Powiatu Myśliborskiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), tj.:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

 2. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,

 4. gdy kierowała nim osoba:

 • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

 1. jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,

 

 

Oferta powinna zawierać:

 1. opis standardu wyposażenia i oznakowania pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności w zakresie transportowania pojazdów;

 2. liczbę i rodzaj pojazdów wykorzystywanych do wykonywania działalności,

 3. deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;

 4. opinię właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją;

 5. zobowiązanie do realizacji każdego zlecania usuwania pojazdu;

 6. określenie proponowanej ceny usług z podziałem na poszczególne czynności oraz stawkę za jeden kilometr holowania w zakresie:

 • odholowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,

 • odholowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t.

 

 

 

 

 

UWAGI

 1. Starosta może wyznaczyć więcej niż jeden podmiot do prowadzenia działalności w zakresie usuwania pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),

 2. Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata,

 3. Ostateczną wysokość opłat za wykonywane usługi ustala Rada Powiatu zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy jw.

 

Ofertę proszę składać w zaklejonej kopercie posiadającej oznaczenie:

   • „Oferta na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów
    na terenie Powiatu Myśliborskiego nie otwierać”.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2, w terminie do dnia 31.07.2007r. do godz. 1500

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Marcinkowskiego, sala posiedzeń.

Dodatkowe informację na temat oferty można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Osoba uprawniona do udzielania informacji; Robert Petruk - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-07-2007 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 19-06-2012 08:11