herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR X/83/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-07-05 15:31
UCHWAŁA NR X/82/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok 2007-07-05 15:31
UCHWAŁA NR X/81/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok 2007-07-05 15:31
UCHWAŁA NR X/80/2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-07-05 15:30
UCHWAŁA NR X/79/2007 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2008 rok 2007-07-05 15:30
UCHWAŁA NR X/78/2007 w sprawie określenia trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie, przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywaniu, wydzierżawianiu lub wynajęciu majątku trwałego 2007-07-05 15:29
UCHWAŁA Nr X/77/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2007-07-05 15:29
UCHWAŁA NR X/76/2007 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2007-07-05 15:29
UCHWAŁA Nr X/75/2007 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2007-07-05 15:28
UCHWAŁA NR X/74/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2007-07-05 15:28
UCHWAŁA NR X/73/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku. 2007-07-05 15:27