Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko Z-ca Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Z-ca Głównego Księgowego

  1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

b) minimum 5 lat pracy w księgowości ,

c) znajomość zagadnień księgowych, finansowych i podatkowych,

d) znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,

e) samodzielność, komunikatywność, dokładność,

f) uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dot. mężczyzn),

g) znajomość Kodeksu Pracy,

  1. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera,

b) znajomość programu : FK, płace, płatnik,

c) znajomość ustawy z zakresu ochrony danych osobowych,

d) umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

e) znajomość ustawy o finansach publicznych na stanowisku<

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie obsługi wynagrodzeń pracowniczych, a w tym:

- obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

- sporządzanie list wynagrodzeń ,

- naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych ,

b) lista płac - sporządzanie deklaracji ZUS ( DRA, RCX, RZA),

c) rozliczenia z Urzędem Skarbowym ( Pit-4, Pit-11, Pit - 8a, Pit-8b),

d) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie zobowiązującymi przepisami i zasadami,

e) sprawowanie bieżącej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu,

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) ,

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych

studiów/,

    1. kwestionariusz osobowy,

    2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

    3. kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia,

    4. zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2007 roku do godz.12.00 ( decyduje data wpływu do Domu Pomocy Społecznej ) /nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Z-ca Głównego Księgowego ” na adres:

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Celna 23

74—300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatmysliborski.pl/oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadamiani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 30-31 w.41, lub osobiście w dziale kadr Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Myślibórz, dnia 03 lipca 2007 roku mgr Irena Idzikowska

p.o. Dyrektor DPS

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:12