herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała nr 26/52/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie


UCHWAŁA NR 26/52/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
Z DNIA 28 czerwca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie,
ul. Piłsudskiego 8.

§ 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy Komisji Konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Konkursowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Witold Wojtkiewicz - Wicestarosta .............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ............................................................

UZASADNIENIE

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie wynika z faktu, iż dotychczasowy dyrektor poradni złożył wniosek o przejście z dniem 1 września 2007 roku na emeryturę.

Stosownie do zapisu art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Zarząd Powiatu zdecydował o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora placówki w drodze konkursu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:02