herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała nr 26/51/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu


UCHWAŁA NR 26/51/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Myśliborzu.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Konkursowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

  • Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:11