herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała nr 26/50/2007 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego w drodze rokowań


UCHWAŁA 26/50/2007

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego w

drodze rokowań

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm. ), art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§ 1. Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr 122 o pow. 7198 m2 położonej w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2.Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 215.080 zł + 22 % podatek VAT

§ 3. Do przeprowadzenia rokowań upoważnia się komisję powołaną do przeprowadzenia I i II przetargu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                • Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz- Wicestarosta ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2007 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:01