Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU


ZARZĄD POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE

SOMATYCZNIE CHORYCH

przy ul. Celna 23 w Myśliborzu

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe ,

  2. minimum 5 lat stażu pracy, w tym 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

  3. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

  4. posiada obywatelstwo polskie,

  5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

  7. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

  8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art.31 ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r nr 14 poz.114ze zm.).

  9. cieszy się nieposzlakowana opinią,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, bądź związanym z kierowaniem zespołem,

  2. znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,

  3. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz planowania budżetu,

  4. znajomość prawa administracyjnego,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. organizowanie pracy pracowników Domu,

  2. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracownikami,

  3. dążenie do osiągnięcia określonych przepisami prawnymi standardu Domu,

  4. ścisła współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej) ,

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy, w tym na stanowisku odpowiednim do wymagań,

  2. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  3. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

  4. Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  5. Oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art.31 ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r nr 14 poz.114 ze zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r do godz.15,00 (decyduje data wpływu do Starostwa) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego nr 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Konkurs na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” na adres :

Zarząd Powiatu

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Oferty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Myśliborskiego.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21 , wew.32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz , dnia 02 lipca 2007r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-07-2007 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2007 15:23