herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania Strategii


ZARZĄDZENIE Nr 22/2007

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania Strategii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XXII/161/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego, zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 28/2004 z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Powołuje się Zespół ds. Wdrażania Strategii - w skład którego wchodzą:

1) Andrzej Potyra - Przewodniczący Zespołu,

2) Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta,

3) Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu,

4) Joanna Stąsiek - Członek Zarządu,

5) Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu,

6) Piotr Downar - Burmistrz Miasta i Gminy Dębno,

7) Leszek Wierucki - Burmistrz Miast i Gminy Myślibórz,

8) Zygmunt Siarkiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek,

9) Tomasz Pietruszka - Wójt Gminy Nowogródek Pomorski,

10) Jan Woźniak - Wójt Gminy Boleszkowice; ”

2. Na Sekretarza Zespołu wyznacza się Pana Marka Dmytruszewskiego pracownika Starostwa. ”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-06-2007 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2007 14:14