herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 22/45/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych


UCHWAŁA NR 22/45/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z
dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu
w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach:

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji,

  2. Ferdynand Łukasik,

  3. Krystyna Balcerzak.

 1. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:

  1. Alina Przerwa,

  2. Renata Rucińska,

  3. Władysław Sanocki.

 2. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Pedagogiczną w osobach:

  1. Andrzej Rudnicki,

  2. Jacek Skwarek.

 3. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Rodziców w osobach:

  1. Marek Sumicki,

  2. Maryla Ostrycharz.

 4. Po jednym przedstawicielu wskazanym przez zakładowe organizacje związkowe w osobach:

  1. Janusz Grzelak - ZNP,

  2. Jan Janas - MOZ NSZZ „Solidarność”.

§ 2. Dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku, ul. Jeziorna 8 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach:

   1. Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji,

   2. Ferdynand Łukasik,

   3. Krystyna Balcerzak.

 2. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:

   1. Alina Przerwa,

   2. Renata Rucińska,

   3. Władysław Sanocki.

 3. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Pedagogiczną w osobach:

   1. Katarzyna Pasterska,

   2. Tadeusz Śnieżewski.

 4. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Rodziców w osobach:

   1. Beata Prajzendanc

   2. Lidia Kurek

 5. Po jednym przedstawicielu wskazanym przez zakładowe organizacje związkowe w osobach:

   1. Janusz Grzelak - ZNP,

   2. Wiesław Kulczewski - MOZ NSZZ „Solidarność”.

§ 3. Dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 5 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach:

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji,

  2. Ferdynand Łukasik ,

  3. Krystyna Balcerzak.

 2. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:

  1. Ryszard Lejman,

  2. Hanna Markowska,

  3. Helena Szuszkiewicz.

 3. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Pedagogiczną w osobach:

  1. Krzysztof Rosadziński,

  2. Władysław Jerzyński.

 4. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Rodziców w osobach:

  1. Klaudiusz Mockałło,

  2. Izabela Skwarna.

 5. Po jednym przedstawicielu wskazanym przez zakładowe organizacje związkowe w osobach:

  1. Zbigniew Cielecki - ZNP,

  2. Janusz Kurnicki - MOZ POiW NSZZ „Solidarność”,

§ 4. Dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 10a powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach:

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji,

  2. Ferdynand Łukasik,

  3. Krystyna Balcerzak.

 2. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:

  1. Ryszard Lejman,

  2. Hanna Markowska,

  3. Helena Szuszkiewicz.

 3. Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Pedagogiczną w osobach:

  1. Ewa Jędrasiak,

  2. Regina Habowska.

 4. Po jednym przedstawicielu wskazanym przez zakładowe organizacje związkowe w osobach:

  1. Janusz Kurnicki - MOZ POiW NSZZ „Solidarność.

§ 5. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Witold Wojtkiewicz - Wicestarosta .............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-06-2007 21:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2007 21:05