herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.


UCHWAŁA NR IX/69/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54 ust. 1,7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się rezygnację radnego Ryszarda Święcickiego z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

W dniu 25 kwietnia br. radny Ryszard Święcicki do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Stałej Komisji bez podania przyczyn rezygnacji. .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2007 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2007 15:59