herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR ...............

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ............. 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 25.000 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 25.000 zł.

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 25.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 25.000 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 25.000 zł.

dział 801 - OŚWAIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 25.000 zł.

rozdział 80123 - Licea profilowane

o kwotę 25.000 zł.

§§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 25.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia kwoty 25.000 zł. pomiędzy działami z przeznaczeniem na zakup samochodu niezbędnego dla zapewnienia młodzieży i nauczycielom uczestnictwa w zawodach i szkoleniach poza terenem Barlinka.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-05-2007 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2007 13:06